ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

19 NISAN 2018

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet Dükkanın, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 05.2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. - Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası Altı No:24/D 1 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (324,00 TL)

-  Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası Altı No:24/B 3 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (324,00 TL)

- Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Atatürk Caddesi Hal Dükkanları 40 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (175,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (189,00 TL)

- Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Atatürk Caddesi Hal Dükkanları 42 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (175,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (189,00 TL)

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Geçici teminatı ödemek,
 3. b) İkametgâh sureti,
 4. c) Nüfus cüzdan sureti,
 5. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 6. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular