ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

16 MART 2018

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN İLAN 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 9 yerin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 28/03/2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. – Çakırlı Mahallesi 58/D nolu dükkan muhammen kira bedeli  (200,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (216,00 TL)

- Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Altı Dükkan (Kahvehane) muhammen kira bedeli  (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (324,00 TL)

- Keramet Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı Dükkan muhammen kira bedeli  (50,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (54,00 TL)

-  Mahmudiye Mahallesi Muhtar Evi Yanı 2 nolu  Dükkan (Kahvehane) muhammen kira bedeli  (200,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (216,00 TL)

- Yeni Gürle Mahallesi Muhtarlık Binası Altı dükkan (Kavehane) muhammen kira bedeli  (750,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (810,00 TL)

- Narlıca Mahallesi 1 nolu dükkan (120 m² Kahvehane) muhammen kira bedeli  (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (324,00 TL)

- Narlıca Mahallesi 3 nolu dükkan (100 m² Kahvehane)  muhammen kira bedeli  (300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (324,00 TL)

- Narlıca Mahallesi H.22,15 –B Pafta 610 Parsel 1100 m² Zeytinlik  muhammen kira bedeli  (Dönümü/Yıllık 300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (29,70 TL)

- Narlıca Mahallesi 4 Pafta 1756 Parsel 5500 m² Zeytinlik  muhammen kira bedeli  (Dönümü/Yıllık  300,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (148,50 TL)

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Geçici teminatı ödemek,
 3. b) İkametgâh sureti,
 4. c) Nüfus cüzdan sureti,
 5. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 6. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular