Yeniköy Mahallesi Çalılık Mevkii imar planı askı ilanı

Yeniköy Mahallesi Çalılık Mevkii imar planı askı ilanı

4 OCAK 2017

Orhangazi Belediyesi Meclisi 08.11.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi 22.11.2016 tarih ve 2508 sayılı kararı ile onaylanan Yeniköy Mahallesi Çalılık Mevkii 1/1000 Ölçekli Plan Revizyonu planına ilişkin değişiklikler 03.01.2017 ve 01.02.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Diğer Duyurular