ORHANGAZİ BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

ORHANGAZİ BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Orhangazi Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Başkanlığında meclis salonunda gerçekleşti. Orhangazi Belediyesi Temmuz Ayı meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü.

Temmuz ayı meclis toplantısının ilk gündem maddesi olan İlçemiz Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ismi bulunmayan sokağa yeni isim verilmesi Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edildi. Arapzade Mahallesinde bulunan bir parselde uygulama İmar Plan Değişikliği ve İlçemiz idari sınırları içerisinde olan mahallelerimizde 1/25000 ölçekli İznik gölü nazım imar planı ve kırsal yerleşik alan paftaları arasındaki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla kırsal yerleşik alan sınırları İmar Komisyonuna havale edildi. Hidromek marka kanal kazıcı ve yükleyici aracın hibe kabulü oy çokluğu ile kabul edildi.

Orhangazi Belediyesi Temmuz Ayı meclis toplantısı gündem sonrası meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile son buldu.