RECEP ÖNAL

Ad-Soyad: RECEP ÖNAL

Özgeçmiş:

21. Dönem Bursa Milletvekili Recep Önal , 1942 yılında Orhangazi’de doğdu Babasının adı Salih ve annesinin adı Saadet’tir. Ankara Üniversitesi SBF Maliye ve İktisat Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi, İİBF Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıblığı, Sermaye Piyasası Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Müsteşarlık Müşavirliği, Sümerbank Bankacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. XXI. Dönem Demokratik Sol Partiden Bursa Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.Evli ve 2 Çocuk babasıdır.