Menu

Nikah İşlemleri

3080 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve evlendirme ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre; evlenme başvurularının kabul edilmesi, Orhangazi Belediye Başkanı adına vekaleten evlenme akdinin gerçekleştirilmesi ve Orhangazi Nüfus Müdürlüğüne bildirim yapılması Evlendirme Memurluğunun sorumluluğunda bulunmaktadır.

NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri (Aslı başvuru esnasında gösterilecek. 1’er adet fotokopileri verilecek.)


2- Başvuru sahipleri Aile Hekimliğinden alınmış evlenmesinde sakınca bulunmadığını bildirir Sağlık Raporu’nu (Fotoğraflı, Mühürlü ve Doktor Onaylı) başvuru esnasında sunacaktır.Fotoğrafsız sağlık raporları kabul edilemez. Fotoğraf üzerinde de doktor kaşe imzası olacaktır.


3- 4'er adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde ve ön cepheden çekilmiş olacak. Bayanların; yüz, alın ve çene kısmının görünür olması gerekmektedir. Rötuş yapılmış, biometrik, fotokopi, bilgisayardan çoğaltılan resimler kabul edilmez.)  

 

AÇIKLAMALAR

 

* Başvuruyu T.C. Kimlik ile Çiftler Şahsen yapacaktır.


* İmzasız, Mühürsüz ve Eksik Evrak ile müracaat kabul edilmemektedir.

 

 
* Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesinden (iddet müddeti kararı) almaları zorunludur. Mahkeme kararının aslı müracaat esnasında teslim edilecektir.


** Mal ayrılığı talebi olanlar, noterden işlem yaptırmış oldukları Mal Ayrılığı Sözleşmesini müracaat işlemi sırasında yanlarında getireceklerdir. (1 asıl, 1 fotokopi)  


** Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.


** Evlenme yaşı 18’dir. 16 yaşını doldurup, 17'sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi ile, 17 yaşını bitirip, 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir.) *Eğer noterden muvafakatname alınmadıysa başvuru esnasında “anne ve baba, nüfus cüzdanlarıyla şahsen bulunmak” zorundadır.

 

İLETİŞİM  0224 573 38 00 dan 136 dahili

 

Kimlik Asıl ve Fotokopisi, Vesikalık  Resim, Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınır). Aile cüzdan ücreti 240 TL olup mesai saatleri dışında ve hafta sonu yapılan nikahlar ayrıca ücretlendirilir. Evrak kontolü ve gerekli ücretin yatırılması için saat 16:00’ya kadar evlendirme memurluğuna başvuru yapılması gerekmektedir.

Evraklar dosya halinde eksiksiz olarak hazırlanıp çiftler bizzat müracaatta bulunacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT :  Yapılacak olan nikahlarda verilen saatte kesinlikle çiftler hazır olacaktır. Aksi takdirde nikah  memuru beklemeyecek diğer nikaha geçecektir.