ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 Temmuz 2023

  ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

 

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Sölöz Mahallesi 3537 parselde bulunan (son olarak Türk Telekom A.Ş. tarafından kullanılan) 1. Nolu dükkan

 

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.02

2

Sölöz Mahallesi 3537 parselde bulunan (son olarak Türk Telekom A.Ş. tarafından kullanılan) 2. Nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.04

3

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 2 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.06

4

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 8 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.08

5

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 10 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.10

6

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 12 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.12

7

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 16 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.14

8

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 24 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.16

9

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 26 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.18

10

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 28 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.20

11

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 30 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.22

12

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 36 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.24

13

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 38 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.26

14

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 44 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.28

15

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 46 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.30

16

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 48 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.32

17

Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan 50 nolu dükkan

3 yıl

650,00 TL (Aylık)

702,00 TL

12.07.2023

15.34

18

Yenisölöz Mahallesi Zafer Cad. No:1/1 adresinde bulunan (eski 1 nolu) taşınmaz/konut

3 yıl

800,00 TL (Aylık)

864,00 TL

12.07.2023

15.36

19

Yenisölöz Mahallesi Zafer Cad. No:1/3 adresinde bulunan (eski 3 nolu) taşınmaz/konut

3 yıl

800,00 TL (Aylık)

864,00 TL

12.07.2023

15.38

20

Yenisölöz Mahallesi Zafer Cad. No:1/5 adresinde bulunan (eski 5 nolu) taşınmaz/konut

3 yıl

800,00 TL (Aylık)

864,00 TL

12.07.2023

15.40

21

Yeniköy Mahallesi Çarşı Cad. Dış kapı no:6 iç kapı no:20 adresinde bulunan (eski 24 nolu) taşınmaz

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

12.07.2023

15.42

22

Yeniköy Mahallesi Kavaklıdere Cad. Dış kapı no:4 iç kapı no:4 adresinde bulunan (eski 26 nolu) taşınmaz

3 yıl

400,00 TL (Aylık)

432,00 TL

12.07.2023

15.44

23

Yeniköy Mahallesi Çarşı Cad. Dış kapı no:6 iç kapı no:14 adresinde bulunan (eski 46 nolu) taşınmaz

3 yıl

400,00 TL (Aylık)

432,00 TL

12.07.2023

15.46

24

Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı civarındaki  PTT yanında  bulunan ATM yeri

3 yıl

4.250,00 TL (Aylık)

4.590,00 TL

12.07.2023

15.48

25

Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parselde bulunan 10 nolu depo

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

12.07.2023

15.50

26

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 1 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.02

27

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 2 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.04

28

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 3 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.06

29

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 4 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.08

30

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 5 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.10

31

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 6 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.12

32

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 7 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.14

33

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 8 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.16

34

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 9 nolu dükkan

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

19.07.2023

15.18

35

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 12 nolu dükkan

3 yıl

1.450,00 TL (Aylık)

1.566,00 TL

19.07.2023

15.20

36

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 13 nolu dükkan

3 yıl

1.450,00 TL (Aylık)

1.566,00 TL

19.07.2023

15.22

37

Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 15 nolu dükkan

3 yıl

1.450,00 TL (Aylık)

1.566,00 TL

19.07.2023

15.24

38

Yenisölöz Mahallesinde bulunan Petrol İstasyon Alanı.

3 yıl

1.810,00 TL (Aylık)

1.954,80 TL

19.07.2023

15.26

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 200,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular