ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN İLAN

16 Haziran 2021

16 HAZIRAN 2021

  1. Aşağıda listesi bulunan 21 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

 

 

 No

 

 

Taşınmaz

 

Muhammen Bedel

 

Kira Süresi

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

1

 Muradiye Mahallesi  93 Ada 1 Parsel Bulunan 2 Nolu Tüp Deposu

570,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

615,60 TL

 

30.06.2021

15:02

 

2

Muradiye Mahallesi  93 Ada 1 Parsel Bulunan  3 Nolu Tüp Deposu

594,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

641,52 TL

 

30.06.2021

15:04

 

3

Muradiye Mahallesi  93 Ada 1 Parsel Bulunan  4 Nolu Tüp Deposu

546,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

589,68 TL

 

30.06.2021

15:06

 

4

Muradiye Mahallesi  93 Ada 1 Parsel Bulunan  8 Nolu Tüp Deposu

546,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

589,68 TL

 

30.06.2021

15:08

 

5

Muradiye Mahallesi  93 Ada 1 Parsel Bulunan  9 Nolu Tüp Deposu

546,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

589,68 TL

 

30.06.2021

15:10

 

6

Sölöz Mahallesi 160,00 metrekare Tapu  Alanlı 3888 Parselde Bulunan  Hamam /Taşınmaz

600,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

648,00 TL

 

30.06.2021

15:12

 

7

Sölöz Mahallesi 4041 Parselde bulunan Taşınmaz ( Şelale Park 32,00 metrekare kapalı alan)

1.100,00TL (Aylık)

 

3 yıl

 

1.188,00 TL

 

30.06.2021

15:14

 

8

Çakırlı Mahallesi 3-C Nolu Dükkan

400,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

432,00 TL

 

30.06.2021

15:16

 

9

Camikebir Mah. No:3 Belediye İş Hanında Bulunan  44 Nolu Büro/Dükkan

100,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

108,00 TL

 

30.06.2021

15:18

 

10

Camikebir Mah. No:3 Belediye İş Hanında Bulunan  45 Nolu Büro/Dükkan

100,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

108,00 TL

 

30.06.2021

15:20

 

11

Akharem Mahallesi 853 Parselde Bulunan Taşınmaz (Köy Kahvesi)

513,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

554,04 TL

 

30.06.2021

15:22

 

12

Ortaköy  Mahallesi Muhtarlık Binası Altında Bulunan (son olarak kahvehane olarak  kullanılan)Taşınmaz

415,00TL (Aylık)

 

3 yıl

 

448,20 TL

 

30.06.2021

15:24

 

13

Yeniköy Mahallesi Kavaklıdere Sokak WC Bitişiğinde Bulunan Dükkan

440,00 TL

(Aylık)

 

3 yıl

 

475,20 TL

 

30.06.2021

15:26

 

14

Sölöz Mahallesi 1 Parselde Bulunan (yaklaşık 19.650 metrekare yüzölçümlü) 63 Nolu Taşınmaz/Tarla

6.800,00 TL

(yıllık)

 

3 yıl

 

612,00 TL

 

30.06.2021

15:28

 

15

Sölöz Mahallesi 3537 Parsel Belediye Hizmet Binasında Bulunan Taşınmaz (Kahvehane)

1.000,00 TL

(Aylık)

 

3 yıl

 

1.080,00 TL

 

30.06.2021

15:30

 

16

Arapzade Mahallesi Alis Yürüyüş Yolunda Bulunan  3 Nolu Dükkan

625,00 TL

(Aylık)

 

6 ay

 

112,50 TL

 

30.06.2021

15:32

 

17

Muradiye Mahallesi 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısı 1 Nolu Dükkan

800,00 TL

(Aylık)

 

3 yıl

 

864,00 TL

 

30.06.2021

15:34

 

18

Muradiye Mahallesi 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısı 2  Nolu Dükkan

800,00 TL

(Aylık)

 

3 yıl

 

864,00 TL

 

30.06.2021

15:36

 

19

Muradiye Mahallesi 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısı 3 Nolu Dükkan

800,00 TL

(Aylık)

 

3 yıl

 

864,00 TL

 

30.06.2021

15:38

 

20

Örnekköy Mahallesi 107 Ada 1 Parselde Bulunan  Halı Saha

50,00 TL

(Aylık)

 

3 yıl

54,00 TL

 

30.06.2021

15:40

21

Arapzade Mahallesi 155 Ada 18 Parsel Sayılı Taşınmazın 6.474,57 metrekarelik kısmı (Belirlenen alanın krokisi şartnamelerde mevcuttur, İdareden bilgi alınabilir))

5.000,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

5.400,00  TL

 

30.06.2021

15:42

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

 


Diğer Duyurular