ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN İLAN

2 Temmuz 2021

2 TEMMUZ 2021

  1. Aşağıda listesi bulunan 22 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz

Muhammen Bedel

Kira Süresi

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

 

1

Muradiye Mahallesi 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısında Bulunan 18 No.lu Dükkan

400,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

432,00 TL

 

14.07.2021

15:02

 

2

İznik Gölü Etrafında Bulunan 3 No.lu Tuvalet

10.000,00 TL (Yıllık)

 

3 yıl

 

900,00 TL

 

14.07.2021

15:04

 

3

Heceler Mahallesi 1145 Parselde Bulunan Dükkan

212,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

228,96 TL

 

14.07.2021

15:06

 

4

Yeniköy Mahallesi Düğün Salonu

2.000,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

2160,00 TL

 

14.07.2021

15:08

 

5

Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Altında Bulunan Taşınmaz (Kahvehane)

280,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

302,40 TL

 

14.07.2021

15:10

 

6

Fındıklı Mahallesi Muhtarlık Altı Kahvehane Yanında bulunan (Bakkal Olarak kullanılan) Taşınmaz

204,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

220,32TL

 

14.07.2021

15:12

 

7

Çeltikçi Mahallesi Muhtarlık Altında Bulunan Taşınmaz (Kahvehane)

490,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

529,20 TL

 

14.07.2021

15:14

 

8

Gedelek Mahallesi Muhtarlık Altında Bulunan Taşınmaz (Kahvehane)

700,00TL (Aylık)

 

3 yıl

 

756,00 TL

 

14.07.2021

15:16

 

9

Karsak Mahallesi Muhtarlık Karşısında Bulunan Taşınmaz (Kahvehane)

280,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

302,40 TL

 

14.07.2021

15:18

 

10

Karsak Mahallesi Muhtarlık Altında Bulunan Taşınmaz (Kahvehane)

304,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

328,32 TL

 

14.07.2021

15:20

 

11

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 14 No.lu Dükkan

320,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

1.152,00 TL

 

14.07.2021

15:22

 

12

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 32 No.lu Dükkan

400,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

1.440,00 TL

 

14.07.2021

15:24

 

13

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 34 No.lu Dükkan

380,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

1.368,00 TL

 

14.07.2021

15:26

 

14

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 54 No.lu Dükkan

340,00 TL (aylık)

 

10 yıl

 

1.224,00 TL

 

14.07.2021

15:28

 

15

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 56 No.lu Dükkan

340,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

1.224,00 TL

 

14.07.2021

15:30

 

16

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 58 No.lu Dükkan

340,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

1.224,00 TL

 

14.07.2021

15:32

 

17

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan 60 No.lu Dükkan

340,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

1.224,00 TL

 

14.07.2021

15:34

 

18

Sölöz Mahallesi 4181 Parselde No.lu Taşınmazda bulunan Petrol İstasyon Alanı

2.500,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

9.000,00 TL

 

14.07.2021

15:36

 

19

Çakırlı Mahallesi 4278 Parsel (Eski Parsel 3285) No.lu Taşınmazda Bulunan Petrol İstasyon Alanı

2.500,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

 

9.000,00 TL

 

14.07.2021

15:38

 

20

Mahmudiye Mahallesi 110 Ada 12 Parsel No.lu Taşınmazda bulunan Muhtarlık Binasının 2. Katı

100,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

360,00 TL

 

14.07.2021

15:40

21

Mahmudiye Mahallesi 110 Ada 12 Parsel No.lu Taşınmazda bulunan Muhtarlık Odası Bitişiğinde Bulunan (Kahvehane olarak Kullanılan) Dükkan ve Yarı Kapalı Bahçesi

100,00 TL (Aylık)

 

10 yıl

360,00 TL

 

14.07.2021

15:42

22

Orhangazi Devlet Hastanesi Yanında Bulunan 250 m² Kapalı 580 m² Açık Alanlı Taşınmaz

1.Yıl 3.410,00 TL (Aylık)

2. Yıl 4.490,00 TL

(Aylık)

3.Yıl 6.400,00 TL (Aylık)

3 yıl

5.148,00 TL

14.07.2021

15:44

 

  1. Listede 22. Sırada bulunan taşınmaz ihalesi, 3 yıl için toplam en yüksek teklif veren istekli üzerinde kalacaktır.

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

 


Diğer Duyurular