ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

21 Kasım 2023

  ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

 

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 3 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.03

2

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 4 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.05

3

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 5 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.08

4

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 6 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.10

5

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 7 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.12

6

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 8 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.15

7

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 12 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.18

8

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 13 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.20

9

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 14 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.22

10

Muradiye Mah.627 Ada 1 Parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 17 no.lu Taşınmaz

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

06.12.2023

15.25

11

Muradiye Mah.93 Ada 1 Parselde bulunan 10 no.lu Tüp Deposu

3 yıl

1.500,00 TL (Aylık)

1.620,00 TL

06.12.2023

15.28

12

Camikebir Mah. Otopark yanında bulunan 15-E no.lu Taşınmaz

3 yıl

5.000,00 TL (Aylık)

5.400,00 TL

06.12.2023

15.30

13

Camikebir Mah. Otopark yanında bulunan 17-B no.lu Taşınmaz

3 yıl

2.500,00 TL (Aylık)

2.700,00 TL

06.12.2023

15.32

14

Camikebir Mah. Otopark yanında bulunan 17-A no.lu Taşınmaz

3 yıl

2.500,00 TL (Aylık)

2.700,00 TL

06.12.2023

15.35

15

Camikebir Mah. Otopark yanında bulunan 19-C no.lu Taşınmaz

3 yıl

5.000,00 TL (Aylık)

5.400,00 TL

06.12.2023

15.38

16

Arapzade Mah. Bal-Göç Binası altında bulunan Taşınmaz

3 yıl

2.000,00 TL (Aylık)

2.160,00 TL

06.12.2023

15.40

17

Hürriyet Mah. Kapalı Spor Salonu Yanında Bulunan 1 No.lu Taşınmaz

3 yıl

5.000,00 TL (Aylık)

5.400,00 TL

06.12.2023

15.42

18

Hürriyet Mah. Kapalı Spor Salonu Yanında Bulunan 2 No.lu Taşınmaz

3 yıl

5.000,00 TL (Aylık)

5.400,00 TL

06.12.2023

15.45

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

 

 

 

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 200,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular