ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

7 Şubat 2024

  ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

 

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Camikebir Mah.Belediye Hizmet Binası 4. Katında Bulunan Ofis

3 yıl

3.000,00 TL (Aylık)

3.240,00 TL

21.02.2024

15.03

2

Camikebir Mah.Hükümet Caddesi No:21 Adresinde Bulunan Taşınmaz (Belediye Sosyal Tesisleri Hamam)

3 yıl

5.500,00 TL (Aylık)

5.940,00 TL

21.02.2024

15.05

3

Camikebir Mah. Belediye İş Hanı 1,2. ve 3. Katında bulunan 12 adet dükkan

3 yıl

2.000,00 TL (Aylık)

2.160,00 TL

21.02.2024

15.07

4

İznik Gölü Etrafı 1 no.lu tuvalet

3 yıl

120.000,00 TL (Yıllık)

10.800,00 TL

21.02.2024

15.10

5

İznik Gölü Etrafı 2 no.lu tuvalet

3 yıl

120.000,00 TL (Yıllık)

10.800,00 TL

21.02.2024

15.13

6

Karsak Mah. Kahvehane Altında Bulunan (Bakkal Olarak kullanılan) 2.dükkan/taşınmaz

3 yıl

700,00 TL (Aylık)

756,00 TL

21.02.2024

15.15

7

Akharem Mah.Kahvehane Altında Bulunan (Bakkal olarak kullanılan) dükkan/taşınmaz

3 yıl

700,00 TL (Aylık)

756,00 TL

21.02.2024

15.17

8

Keramet Mah.Muhtarlık Binası alt katında bulunan 2.dükkan

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.20

9

Narlıca Mah. Belediye Hizmet Binası altında bulunan kahvehane olarak kullanılan 1 no.lu dükkan

3 yıl

1.750,00 TL (Aylık)

1.890,00 TL

21.02.2024

15.23

10

Fındıklı Mah. 123 ada 59 parseldeki düğün salonu yanında bulunan taşınmaz

3 yıl

250,00 TL (Aylık)

270,00 TL

21.02.2024

15.27

11

Çeltikçi Mahallesi Muhtarlık altı kahvehane yanında bulunan dükkan/taşınmaz

3 yıl

400,00 TL (Aylık)

432,00 TL

21.02.2024

15.30

12

Çakırlı Mah.4-B no.lu taşınmaz (Kahvehane)

3 yıl

2.500,00 TL (Aylık)

2.700,00 TL

21.02.2024

15.33

13

Muradiye Mah. 105 ada 3 parselde Hükümet Caddesi No:1/B adresinde bulunan dükkan/taşınmaz

3 yıl

1.100,00 TL (Aylık)

1.188,00 TL

21.02.2024

15.35

14

Camikebir Mah. Hükümet Cad. No:21/A adresinde bulunan taşınmaz(Belediye Sosyal Tesisi 7 no.lu taşınmaz)

3 yıl

3.350,00 TL (Aylık)

3.618,00 TL

21.02.2024

15.37

15

Yeniköy Mah. Kavaklıdere Cad. no:4/15

3 yıl

2.500,00 TL (Aylık)

2.700,00 TL

21.02.2024

15.40

16

Yeniköy Mah.1038 ada 2 parselde bulunan taşınmazın 1.730 m²’lik alanı

3 yıl

750,00 TL (Aylık)

810,00 TL

21.02.2024

15.43

17

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/1

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.45

18

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/2

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.47

19

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/3

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.50

20

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/4

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.53

21

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/5

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.55

22

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/6

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

15.57

23

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/16

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

16.00

24

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/17

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

16.03

25

Yeniköy Mah.Kavaklıdere Cad. No:4/3

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

16.05

26

Yeniköy Mah.Kavaklıdere Cad. No:4/10

3 yıl

1.000,00 TL (Aylık)

1.080,00 TL

21.02.2024

16.07

27

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/13

3 yıl

400,00 TL (Aylık)

432,00 TL

21.02.2024

16.10

28

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/15

3 yıl

700,00 TL (Aylık)

756,00 TL

21.02.2024

16.13

29

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/8

3 yıl

700,00 TL (Aylık)

756,00 TL

21.02.2024

16.15

30

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:6/7

3 yıl

700,00 TL (Aylık)

756,00 TL

21.02.2024

16.17

31

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:4/3

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

16.20

32

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:4/7

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

16.23

33

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:4/8

3 yıl

850,00 TL (Aylık)

918,00 TL

21.02.2024

16.25

34

Yeniköy Mah.Çarşı Cad. No:4/ 9-10 no.lu dükkan (Birleşik Taşınmaz)

3 yıl

1.250,00 TL (Aylık)

1.350,00 TL

21.02.2024

16.27

35

Yeniköy Mah.1007 Ada 17 Parselde bulunan taşınmazın 260 m²’lik Kısmı

3 yıl

600,00 TL (Aylık)

648,00 TL

21.02.2024

16.30

36

Camikebir Mah. Otopark Yanı 19-C no.lu dükkan/taşınmaz

3 yıl

5.000,00 TL (Aylık)

5.400,00 TL

21.02.2024

16.33

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 400,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular