ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

23 Kasım 2021

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Aşağıda listesi bulunan 9 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz

 

Muhammen

Bedel

 

Kira Süresi

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

1

 

Gölyaka Mahallesi 119 Ada 2 Parselde Bulunan Dükkân

 

Aylık 380,00 TL

3 yıl

 

410,40 TL

 

08.12.2021

15:02

2

Sölöz Mahallesi 3537 Parselde Bulunan 3 No.lu Dükkân

Aylık 410,00 TL

 

3 yıl

 

442,80 TL

08.12.2021

15:04

3

Çakırlı Mahallesi 3454 Parselde Bulunan Taşınmazın 1.Katı

Aylık 100,00 TL

 

3 yıl

108,00 TL

08.12.2021

15:06

4

Örnekköy Mahallesi 104 Ada 27 Parselde Bulunan Taşınmaz

Aylık 3.000,00 TL

 

3 yıl

3.240,00 TL

08.12.2021

15:08

5

Bayırköy Mahallesi 33 Parselde Bulunan Taşınmaz

Aylık 300,00 TL

3 yıl

324,00 TL

08.12.2021

15:10

6

Dutluca Mahallesi 148 Ada 6 Parsel Muhtarlık Binası Altında Bulunan Taşınmaz

Aylık 150,00 TL

 

3 yıl

162,00 TL

08.12.2021

15:12

7

Paşapınar Mahallesi 1067 Parselde Bulunan 139 No.lu Dükkân

Aylık 294,00 TL

 

3 yıl

317,52 TL

08.12.2021

15:14

8

Heceler Mahallesi 1129 Parselde Bulunan (Kahvehane olarak kullanılan) Dükkân 

Aylık 288,00 TL

 

3 yıl

311,04 TL

08.12.2021

15:16

9

Muradiye Mahallesi 93 Ada 1 Parselde Bulunan 3 No.lu Tüp Deposu

Aylık 540,00 TL

 

3 yıl

583,20 TL

08.12.2021

15:18

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekâletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgâh belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular