ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

16 Mart 2022

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Aşağıda listesi bulunan İşlerle İlgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz/İşin adı

Muhammen

Bedel

Kira Süresi

Geçici Teminat

                              İhale Tarihi

İhale Saati

 

1

Sölöz Mah. 3537 Parsel Belediye Hizmet Binası Altında Bulunan 4 Nolu Taşınmaz

Aylık 325,00 TL

3 yıl

351,00 TL

30.03.2022

15:02

2

Sölöz Mah. 3537 Parsel Belediye Hizmet Binası Altında Bulunan 5 Nolu Taşınmaz

Aylık 325,00 TL

 

3 yıl

 

351,00 TL

30.03.2022

15:04

3

Sölöz Mah. 3537 Parsel Belediye Hizmet Binası Altında Bulunan 6 Nolu Taşınmaz

Aylık 325,00 TL

 

3 yıl

351,00 TL

30.03.2022

15:06

4

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 2 Nolu Taşınmaz

Aylık 225,00 TL

 

3 yıl

243,00 TL

30.03.2022

15:08

5

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 4 Nolu Taşınmaz

Aylık 225,00 TL

3 yıl

243,00 TL

30.03.2022

15:10

6

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 6 Nolu Taşınmaz

Aylık 225,00 TL

 

3 yıl

243,00 TL

30.03.2022

15:12

7

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 8 Nolu Taşınmaz

Aylık 225,00 TL

   3 yıl

243,00 TL

30.03.2022

15:14

8

Yenisölöz Mah. 3381 Parsel Belediye Hizmet Binası Altında Bulunan 4 Nolu Taşınmaz

Aylık 205,00 TL

 

3 yıl

221,40 TL

30.03.2022

15:16

9

Yenisölöz Mah. 3517 ve 3519 Parseller Belediye Lojman Altında Bulunan Dükkan

Aylık 350,00 TL

 

3 yıl

378,00 TL

30.03.2022

15:18

10

Yeniköy Mah. 1800 Parselde Bulunan 26 Nolu Dükkan

Aylık 225,00 TL

3 yıl

243,00 TL

30.03.2022

15:20

11

Yeniköy Mah. 1800 Parselde Bulunan 27 Nolu Dükkan

Aylık 300,00 TL

3 yıl

324,00 TL

30.03.2022

15:22

12

Yeniköy Mah. 1800 Parselde Bulunan 30 Nolu Dükkan

Aylık 300,00 TL

3 yıl

324,00 TL

30.03.2022

15:24

13

Yeniköy Mah. 1794 Parselde Bulunan 46 Nolu Dükkan

Aylık 150,00 TL

3 yıl

162,00 TL

30.03.2022

15:26

14

Bayırköy Mah. 168 Ada 1 Parselde (No:40/2) Bulunan Ofis/Oda

Aylık 45,00 TL

3 yıl

48,60 TL

30.03.2022

15:28

15

Dutluca Mah. 143 Ada 1 Parselde (No:82) Bulunan Taşınmaz

Aylık 225,00 TL

3 yıl

243,00 TL

30.03.2022

15:30

16

Gölyaka Mah. 118 Ada 8 Parselde Bulunan Kahvehane (Taşınmaz)

Aylık 415,00 TL

3 yıl

448,20 TL

30.03.2022

15:32

17

Keramet Mah. 2635 Parselde Bulunan 1. Kat 273 Kapı Nolu Taşınmaz

Aylık 540,00 TL

3 yıl

583,20 TL

30.03.2022

15:34

18

Keramet Mah. 2635 Parselde Bulunan Zemin Kat 278 Kapı Nolu Taşınmaz (3 Nolu Dükkan)

Aylık 275,00 TL

3 yıl

297,00 TL

 30.03.2022

15:36

19

Keramet Mah. 2635 Parselde Bulunan Zemin Kat 279 Kapı Nolu Taşınmaz (4 Nolu Dükkan)

Aylık 275,00 TL

3 yıl

297,00 TL

30.03.2022

15:38

20

Keramet Mah. 2515 Parselde Bulunan Zemin Kat 477/A Kapı Nolu Taşınmaz

Aylık 350,00 TL

3 yıl

378,00 TL

30.03.2022

15:40

21

Üreğil Mah. 2024 Parselde Bulunan Üreğil Sok. 195/C Kapı Nolu Taşınmaz (3 Nolu Dükkan)

Aylık 150,00 TL

3 yıl

162,00 TL

30.03.2022

15:42

22

2022 Yılı Ramazan ayında sahur saatlerinin hatırlatılması amacıyla davul çalınması işi

    400,00 TL

Ramazan ayı boyunca

12,00 TL

30.03.2022

15:44

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekâletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgâh belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

 


Diğer Duyurular