ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

5 Mayıs 2022

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Aşağıda listesi bulunan İşlerle İlgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz/İşin adı

Muhammen

Bedel

Kira Süresi

Geçici Teminat

                              İhale Tarihi

İhale Saati

 

1

Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 3 Nolu Taşınmaz

Aylık 900,00 TL

3 yıl

972,00 TL

18.05.2022

15.02

2

Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 4 Nolu Taşınmaz

Aylık 900,00 TL

3 yıl

972,00 TL

18.05.2022

15.04

3

Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 5 Nolu Taşınmaz

Aylık 900,00 TL

3 yıl

972,00 TL

18.05.2022

15.06

4

Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 10 Nolu Taşınmaz

Aylık 1.750,00 TL

3 yıl

1.890,00 TL

18.05.2022

15.08

5

Muradiye Mah. 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 11 Nolu Taşınmaz

Aylık 900,00 TL

3 yıl

972,00 TL

18.05.2022

15.10

6

Sebze Meyve Hali 14 Nolu Taşınmaz

Aylık 700,00 TL

3 yıl

756,00 TL

18.05.2022

15.12

7

Muradiye Mah. 93 Ada 1 Parselde Bulunan 10 Nolu Tüp Deposu

Aylık 750,00 TL

3 yıl

810,00 TL

18.05.2022

15.14

8

Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/1 Nolu Taşınmaz

Aylık 200,00 TL

3 yıl

216,00 TL

18.05.2022

15.16

9

Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/2 Nolu Taşınmaz

Aylık 600,00 TL

3 yıl

648,00 TL

18.05.2022

15.18

10

Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Nolu Taşınmaz

Aylık 600,00 TL

3 yıl

648,00 TL

18.05.2022

15.20

11

Yeniköy Mah. Çarşı Cad. No:4/3 (Eski Adres:53) Nolu Taşınmaz

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.22

12

Yeniköy Mah. Çarşı Cad. No:6/11 (Eski Adres: Belediye Hiz.Bin.Altı 44) Nolu Taşınmaz

Aylık 125,00 TL

3 yıl

135,00 TL

18.05.2022

15.24

13

Yeniköy Mah. Kavaklıdere Cad. No:4/9 (Eski Adres:Belediye Karşısı Pasaj İçi Lokanta Yanı 37) Nolu Taşınmaz

Aylık 125,00 TL

3 yıl

135,00 TL

18.05.2022

15.26

14

Sölöz Mah. Belediye Hizmet Binası Altı Bodrum Katında Bulunan Dükkan

Aylık 400,00 TL

3 yıl

432,00 TL

18.05.2022

15.28

15

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 28 Nolu Dükkan

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.30

16

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 40 Nolu Dükkan

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.32

17

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 42 Nolu Dükkan

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.34

18

Sölöz Mah. 4181 Parselde Bulunan 52 Nolu Dükkan

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.36

19

Yenisölöz Mah. Belediye Hiz. Binası Altı 3. Dükkan

Aylık 205,00 TL

3 yıl

221,40 TL

18.05.2022

15.38

20

Yenisölöz Mah. Belediye Hiz. Binası Bodrum Katında Bulunan 1. Dükkan

Aylık 45,00 TL

3 yıl

48,60 TL

18.05.2022

15.40

21

Yenisölöz Mah. Cumhuriyet alanı Fırın Sok. 1 Nolu Birleşik İki Dükkan

Aylık 500,00 TL

3 yıl

540,00 TL

18.05.2022

15.42

22

Yenisölöz Mah. Cumhuriyet alanı Fırın Sok. 2 Nolu Birleşik İki Dükkan

Aylık 500,00 TL

3 yıl

540,00 TL

18.05.2022

15.44

23

Yenisölöz Mah. Cumhuriyet alanı Fırın Sok. 3 Nolu Dükkan

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.46

24

Üreğil Mah. Üst Kat Muhtarlık Yanı Taşınmaz

Aylık 350,00 TL

3 yıl

378,00 TL

18.05.2022

15.48

25

Camikebir Mah. Terminal Yanı ATM Yeri

 

Aylık 1.650,00 TL

3 Yıl

1.782,00 TL

18.05.2022

15.50

26

Keramet Mah. Muhtarlık altında Bulanan 1 Nolu (No:276) Dükkan

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.52

27

Yeniköy Mah. Kavaklıdere Cad. No:4/13 Adresindeki Dükkan (Eski Adresi 27 Nolu Dükkan)

 

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.54

28

Yeniköy Mah. Kavaklıdere Cad. No:4/14 Adresindeki Dükkan (Eski Adresi 30 Nolu Dükkan)

Aylık 250,00 TL

3 yıl

270,00 TL

18.05.2022

15.56

29

Sölöz Mah. 160 Metrekare Tapu Alanlı 3888 Parselde Bulunan Hamam

Aylık 700,00 TL

3 yıl

756,00 TL

18.05.2022

15.58

30

Sölöz Mahallesi 4041 Parselde Bulunan Çay Bahçesi (Şelale Park)

Aylık 1.200,00 TL

3 yıl

(Yılların Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Aylarında Kullanılmak Üzere)

648,00 TL

18.05.2022

16.00

31

Yeniköy Mah. Kavaklıdere Cad. No:4/11 Adresinde Bulunan Dükkan (Eski Adresi 39 Nolu Dükkan)

Aylık 600,00 TL

3 yıl

648,00 TL

18.05.2022

16.02

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekâletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgâh belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular