ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

15 Haziran 2022

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri yapılacaktır.

 

 1. Bu husustaki ihaleler 15.06.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

 1. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

 

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE SAATİ

İHALE

NİTELİĞİ

Hürriyet Mah.

229 Ada 22 Parsel Zemin Kat 1 Nolu Dükkân (Bağımsız Bölüm)

Dükkân

114,26 m²

822.672,00

24.680,16

15.02

Satış

Keramet Mah.

125 Ada 4 Parsel

Tarla

5.491,51

329.490,60

9.884,72

15.04

Satış

 

 

TAŞINMAZ ADRESİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

İHALE NİTELİĞİ

Çakırlı Mah. Orhangazi Cad. 58-A

3 Yıl

Aylık 425,00 TL

459,00 TL

15.06

Kiralama

Çakırlı Mah. Orhangazi Cad. 58-B

3 Yıl

Aylık 300,00 TL

324,00 TL

15.08

Kiralama

Çakırlı Mah. Orhangazi Cad. 58-C

3 Yıl

Aylık 350,00 TL

378,00 TL

15.10

Kiralama

Çakırlı Mah. Orhangazi Cad. 58-D

3 Yıl

Aylık 350,00 TL

378,00 TL

15.12

Kiralama

Çakırlı Mah. Orhangazi Cad. 58-E

3 Yıl

Aylık 350,00 TL

378,00 TL

15.14

Kiralama

Yenisölöz Mah. Bel. Hiz. Bin. Altında Bulunan Birleşik İki Dükkan (1 ve 2 Nolu)

3 Yıl

Aylık 700,00 TL

756,00 TL

15.16

Kiralama

 

 1. Tablodaki kiralama ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

 

 1. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir

 

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

 1. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

 1. Kiralama ihalelerinde belirtilen aylık bedeller KDV dahil bedellerdir.

 

 1. Taşınmaz ihale şartnameleri kiralama İhalelerinde 100,00 TL; satış ihalelerinde 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

 1. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

 1. Taşınmazların ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 15.06.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Diğer Duyurular