ORHANGAZİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Gedelek KSS 18. Madde uygulaması yapılması duyuru

9 Temmuz 2024

                                                      İLAN

 

ORHANGAZİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Gedelek KSS 18. Madde uygulaması yapılması duyuru

Orhangazi Belediye Encümeni’nin 06.06.2024 tarih ve 402 sayılı Encümen kararıyla onaylanan İlçemiz Gedelek Mahallesi tapunun 776 ada 15 parsel, 785 ada 1 parsel, 788 ada 2-3 parsel, 792 ada 2-3 parsel, 838 ada 1-2 parsel, 839 ada 1 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanlarda kadastral durumun İmar Planına uygunluğunu sağlamak, İmar Planında yol, park, meydan vb. gibi kamuya ayrılan alanların bila bedel kamuya kazandırılması amacı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine ait evraklar Belediyemiz giriş katı panolarında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 09.07.2024 tarihinden itibaren bir ( 1 ) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Askı süresi 08.08.2024 tarihinde bitmekte olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.


Diğer Duyurular