ORHANGAZİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yenisölöz mahallesinde 18. Madde uygulaması duyurusu

9 Temmuz 2024

 

ORHANGAZİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİSÖLÖZ MAHALLESİ 18. MADDESİ UYGULAMASI

07.03.2023 tarih ve 20 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılan ve Orhangazi Belediye Encümeni’nin 06.06.2024 tarih ve 403 sayılı Encümen kararıyla onaylanan İlçemiz Yenisölöz Mahallesi tapunun 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529 parseller, 164 ada 108 parsel ve 198 ada 7 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına ait evraklar Belediyemiz Ana Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panolarında ve Belediyemiz Yenisölöz Mahallesi Ek Hizmet Binasında 09.07.2024 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Askı süresi 08.08.2024 tarihinde bitmekte olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.


Diğer Duyurular