İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


MUSTAFA ÖZTÜRK

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş ve görevde yükselme ve atanma sartlarına uygun 1 Müdür, 5 personelden oluşmaktadır. Belediye Başkanı’na ve İdari Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan idari bir yürütme organıdır.

Memur, işçi ve sözleşmeli personel ile ilgili özlük işlemlerini, 657 sayılı DMK, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2822 sayılı T.I.S Grev ve Lokavt Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 5620 sayılı Geçici İşçiler ile ilgili Kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yürütür.

INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI.pdf