TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


BERKAN DEMİR

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ V.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Görevleri :

 • Bölge ve ana arter çöplerinin toplanması, nakliyesi ve temizliği;
 • Alt ve üst geçitlerin temizliği;
 • Mevkici programında gösterilen sokakların, meydanlar ile bordür kenarlarının süpürülmesi;
 • Süpürge makinesinin program dahilinde belirtilen caddelerde bordür diplerinin süpürülmesi;
 • Kamu Kurumlarının katı atıklarının toplanması, temizliği ve nakliyesinin sağlanması;
 • Kış aylarında kömür cüruflarının toplanması, temizliği ve nakliyesi;
 • Doğal afet ve yağmur sonrası oluşan tereşubatın temizlenmesi;
 • Pazar yerlerinin çöplerinin toplanması, temizliği ve nakliyesi;
 • Su tankeri ile program dahilinde belirtilen sokaklarda yıkama yapılması;
 • Vatandaşlarımızın evlerinde yaptığı tadilatlardan çıkarılan az miktardaki moloz ve hafriyatların toplanması;
 • Toplu kullanım alanlarının (okul bahçeleri, cami bahçeleri) temizliğinin yapılmasiı;
 • İlçe genelindeki konteynerlerin dezenfekte edilmesi ;
 • Belediye Hizmet Binası ve Dış Mekanların ,alt ve üstgeçitlerin temizliğinin yapılması.
 • Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini yapmak. Ayrıca halkımızın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat birimimize müracaatları halinde haklı taleplerini yerine getirmek.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Yasasına, ilgili diğer yasalara, Belediye Meclisi ve Encümeni Kararlarına, Başkanlık genelge ve emirlerine uygun olarak;
 • Belediye hudutları içindeki yerleşim alanında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak, çöp biriktirme mahalline taşımak veya bu görevi yüklenici firmanın yerine getirmesini sağlamak,
 • Belediye hudutları içerisinde bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45. maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsalara yeteri kadar ve kentin görünümünü bozmayacak şekilde çöp bidonu, çöp konteyniri koymak.
 • Belediye hudutları dâhilinde bulunan cadde ve sokaklarını süpürmek veya yüklenici firma tarafından süpürülmesini sağlayarak devamli olarak temiz tutmak.
 • Belediye hudutları dâhilinde kurulan semt pazarların çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması veya yüklenici firma tarafından yapılmasının sağlanması
 • Kurulan pazar alanların süpürülmesi, yıkanması veya bu görevin yüklenici firma tarafından yapılmasının sağlanması,
 • Belediye hudutları dâhilinde bulunan tüm boş alanların temizlenmesi, kamu hizmet binası, okul, cami gibi yerlerin moloz ve cüruflarının kaldırılması ve yüklenici firmanin bu görevleri yapmasının sağlanması,
 • Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek kent halkının temizliğe katılımını sağlamak.
 • Kurban alanlarının temizliğinin yapılması, kurbanlıkların su ihtiyacının karşılanması, bölge dâhilinde bulunan ana cadde ve sokakların, cami, okul bahçelerinin, alt geçit ve ızgaraların temizliğinin yapılması, yıkanması veya bu görevin yüklenici firma tarafından yapılmasının sağlanması.

 

TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI.pdf