ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


BİROL ERMİŞ

ZABITA MÜDÜRÜ V.

 

 

Zabıta Müdürlüğü

Görevleri

 • İlçenin ve İlçe halkının huzurunu, sağlığını ve düzenini sağlamak.
 • Kanunlarla belirlenen ve Belediye Zabıtası eli ile yürütülmesi gereken görevleri yerine getirmek. 
 • Zabıta Müdürlüğü, bu sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunun ve İçişleri Bakanlığı 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zabıta yönetmeliği hükümlerine uygun olarak
 • Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.
 • Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 
 • Personel ve ekipman imkanları dahilinde, faaliyetlerin verimli, etkin ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için planlama yapmak, tedbirler almak, tekliflerde bulunmak.
 • Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlanması.
 • Müdürlük hizmetlerini geliştirmek, değişen mevzuatlar ve çevre şartlarına uyum sağlamak amacıyla hedef ve stratejiler belirlenmesi.
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlanması. 
 • Pazar yerlerini ve esnafını denetlemek, Belediye Zabıtası Yönetmeliği ve Tüketiciyi Koruma Kanununda belirtilen hususların yerine getirilmesini, Tezgah Kurma Belgelerinin alınmasını sağlamak.
 • Terazi ayarlarının kontrolü, ölçüler kanununun gerekli kıldığı muameleleri yapılması.
 • İsyeri ruhsat denetimlerinin yapılması 
 • Belediyenin emir ve yasaklarına uymayan kişi yada kuruluşlara ihtar, ceza zabti, tespit zabti işlemlerinin uygulanması.
 • Müesseselerin yol açtığı işgallere ve seyyar satıcı faaliyetlerine engel olunması.
 • Kaçak çöp ve hafriyat dökümleri ile mücadele etmek, bunların meydana gelmesi halinde tespitini yaparak yasal işlemin uygulanması. 
 • İzinsiz gerçekleştirilen hafriyat alımı, tretuar ve asfalt kazısı işlemlerine mani olmak, gerekli yerlerde yasal işlem uygulanması. 
 • Yıkım kararı alınmış yapıların yıkımlarına istirak etmek
 • Belde sınırları içerisinde dilencilikle mücadele etmek, dilencilik yapanları men etmek.
 • Gerekli durumlarda araçlarla anons yapmak.
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen görevlerin yapılması.
   

Personel ve Araç Durumu :

Zabıta Hizmetleri, 1 Zabıta Müdürü  , Trafik bürosunda görevli 1 Zabıta Komiser V., 1 Genel Hizmet Zabıta memuru , 1 Büro Memuru , Zabıta Bürü Hizmetlerinde 2 Zabıta Komiser V. , 12 Genel Hizmet Zabıta Memuru ,Ruhsat Bürosunda görevli 1 Gıda Teknikeri ve hizmette kullanılan 3 adet araç ile İlçemize hizmet verilmektedir.

ZABITA MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI.pdf