YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


 
ALİ KILINÇ
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
 
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yazı İşleri Müdürlüğü, 13 Temmuz 2005 gün ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesinde sıralanan Müdürlüklerden olup, Belediye’nin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak başlıca görevidir.

Müdürlüğümüzde 1 müdür, 2 şef, 6 memur, 1 adet sürekli işçi ve 2 adet geçici işçi olmak üzere toplam 12 kişi görev yapmaktadır.

Yapılan İşlemler
Müdürlüğümüz’ün faaliyet alanı ve yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemler aşağıda sıralanmıştır.

1. Başkanlık tarafından çıkarılan genelgeleri hazırlamak,
2. Başkanlık yazışmalarını hazırlamak,
3. Başkanlık’a havale edilen önergeler hakkında ilgili dairelerden bilgi almak ve gerekli cevabı yazmak,
4. Başkanlık tarafından yetki verilen konuları sonuca ulaşıncaya kadar takip etmek,
5. Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkilerinin devamlılığının sağlanması, yeni oluşacak kardeş şehir ilişkileri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi görevini yerine getirmek,
6. Yürürlüğe giren ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin takibini yaparak, Başkanlığımız ve birimlerimizi konu ile ilgili bilgilendirmek,
7. Resmi gazetelerin ciltlenerek arşivlenmesini sağlamak,
8. Başkanımız’ın programları ile ilgili vekâlet yazılarını hazırlayarak Kaymakamlık’a göndermek,
9. Belediyemiz’e gelen resmi evrakların kaydedilmesi ve ilgili birimlere sevk edilmesi,
10. Belediyemiz’e müracaat eden vatandaşların dilekçelerinin kaydedilerek ilgili birimlere havale edilmesi,
11. Gelen ve giden gizli yazıları deftere kaydedip, ilgili birimlere bildirmek,
12.Üyesi olduğumuz Orhangazi-İznik Havzası Atık Su Arıtım ve Çöp Deponi Alanı Kurma ve İşletme Birliği ile Orhangazi Sulama Birliği gelen-giden evrak yazışma işlemleri ile Birlikler’in Meclis ve Encümen Toplantıları gündemini oluşturmak, ilgili kararlarını yazıp ilgili birimlere bildirmek,
13.Kurumumuza postadan gelen evrakların tasnif ve dağıtımını sağlamak,
14..Birim ile ilgili satın alma evraklarını hazırlamak.
15.BIMER ve Bilgi Edinme başvurularını, yasal süresi içerisinde cevaplamak.Yazı İşleri Müdürlüğüne Bağlı Olan Birimler

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
Belediyemizde evrak akışının düzenlenmesi , vatandaş başvurularında bürokrasinin azaltılması , işlem sürelerinin standartlaştırılması vb. konularda düzenleme yapmak amacı ile oluşturulan
AK masalar , Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Hemşehrilerimizle Belediyemiz birimleri arasında bir köprü vazifesi gören AK Masalar ile hizmet anlayışıda degişmistir.Bu sistemle dilek ve şikayetler daha hızlı çözülerek neticeye ulaşmaktadır.
AK Masalarımıza gelen her türlü istek ve öneri titizlikle değerlendirilmekte , en geç 48 saat içerisinde cevaplandırılarak ilgililere geri dönülmektedir.
Katılımcı Kent Yöntemi anlayışını esas alan ve hizmetlerine yansıtan Belediyemiz,hemşehrilerimizi mennuniyeti için her imkanı kullanmaktadır.


EVLENDİRME MEMURLUĞU

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
Evlendirme Memurluğu’nun başlıca görevi; Resmi Nikâh kıymak isteyen başvuru sahiplerinin müracaat evraklarını kabul ederek, Kanunlara ve Yönetmeliklere uygunluğunu denetlemektir. İnceleme sırasında evlenmelerine yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin taleplerine göre Nikâh Akdi’nin gerçekleşeceği tarih belirlenir ve Nikâh Akdi gerçekleştirilir.
Yapılan tüm Nikâh Akidelerini, nüfus kütüğüne işlenmesi için Nüfus Müdürlüğü’ne gönderir.

YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI.pdf